Terapi sıklıkla çocuktaki yada gençteki davranışsal ve duygusal zorluklara sebep olan durumların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ile başlar.Bu süreçte çocuktan, gençten, onların bakımlarını sağlayan birincil kişilerden (anne, baba, akraba vb) okuldaki yetkililerden öznel ve nesnel bilgiler toplanır. Sadece çocuğun duygu durumu ve davranışları değil, bunlarla birlikte bilişsel, sosyal ve çevresel faktörler kapsamlı bir şekilde değerlendirilir.Terapi süreci aktif, yapılandırılmış, soruna yönelik, ortak çalışmaya dayalı ve stratejiktir. Çocuk ve ebeveynlerle birlikte hedef listesi oluşturulur.Bilişsel formülasyon ve tedavi önerileri çocukla ve ailesiyle paylaşılır.Bilişsel ve davranışsal müdahaleler belirlenir ve çocuğun ihtiyaçlarına göre uygulanır. Ev ödevleri verilir.Seans sırasında çocuk bilişsel ve davranışsal becerileri uygular.Objektif ölçümler yapılarak davranışlar gözlemlenerek ve öznel raporlar hazırlanarak müdahalelerin etkileri değerlendirilir. Sorunun tekrar etmesini önleyici müdahaleler uygulanır.Takip ve takviye seansları planlanır.