Çocuğun gelişimi ve psikolojisinden söz edeceğimiz zaman fiziksel, bilişsel, sosyal gelişimini ayrı ayrı ele almak gerekir.Bir çocuğu tanımak ancak ; nasıl öğrendiğine, düşündüğüne, iletişim kurduğuna, çevresinde olup bitenlere verdiği tepkilere, arkadaşlık kurma stillerine, zorluklarla baş etme yöntemlerine ve duygu durum kontrolüne, kişilik özelliklerinin ne kadar farkında olduğuna göre değerlendirilerek mümkün olmaktadır.