Ergenlik döneminin stresli-fırtınalı bir dönem olduğu savı artık kabul görmemesine karşın, ergenliğin

çoğunlukla bilişsel, biyolojik ve sosyal değişim ve gelişimlerin meydana geldiği bir geçiş süreci olduğu

görüşü hala geçerliğini sürdürmektedir. Bu geçiş sürecini başarıyla atlatan ergenleri, bu dönemde sıklıkla zorluklar yaşayan ergenlerden ayıran önemli bir özellik ergenlerin hem ebeveynleriyle hem de akranlarıyla oluşturdukları ilişkilerin niteliği olmaktadır. Ergenlerdeki olumlu gelişime ilişkin bir başka etmen de güvenli bağlanmadır.

Ergenler yaşamlarındaki önemli insanlardan etkilenmenin yanında, o insanlarla birlikteliği seçen ve aynı zamanda o insanların tepkilerini/davranışlarını şekillendiren aktif bireyler olduğu unutulmamalıdır.

  • Ergenlik sorunları ve psikolojik problemler
  • Kaygı
  • Sınav kaygısı
  • Okulda sorun
  • Okul başarısı
  • Hedef belirleme ve planlama
  • Arkadaş ilişkileri
  • Aile de kriz ve aile içi iletişim
  • Kardeş ilişkileri
  • Duygu düzenleme