Çağımızın en büyük sıkıntılarından çocuk ve gençlerin okul başarısı ve sosyal yaşantılarını oldukça etkileyen dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğuna yönelik çalışan yurtdışından getirilmiş NASA patentli bir cihazdır.Play Attention, kullanıcının dikkat gelişimi çalışmalarında bulunmasını amaçlar.

Dİkkati ve bilişsel işlemleri ifade eden beyin dalgalarını Body Wave kol cihazı ile izler ve bu cihaz Dikkati bilgisayar ekranında görülebilir duruma getirir.

Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki beyin hayat boyunca sürekli değişim kapasitesine sahiptir.PLay Attention haftada 2-3 defa 40 dakikalık seanslar halinde uygulanır. Uzun dönemde önemli gelişmeler sağlanır.

Sınıfta aşırı ve sırası gelmeden konuşmalar,kıpırdanma davranışları gibi davranışlar çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla ilişkilerini etkiler. Dikkati geliştikçe çocuğun sınıfta ve oyunlarda uyumlu olması da gelişir. Okuduğunu anlaması,çalışma becerileri,organize olma becerileri,sınavda odaklanma becerisi Play attention ile gelişmeye başlar. Genellikle ilk 30 gün için de etkisi ortaya çıkmaya başlar.

DEHB teşhisi ile ilaç kullanan çocuğun tedavisi yine aynı şekilde doktoru ile görüşülerek devam ettirilmelidir. Play attention öğrencilere davranışlarını geliştirmelerini öğreten eğitimsel bir araçtır, hiçbir zaman başka bir tedavi yöntemi yerine önerilmez ve kullanılmaz.