Sağlıklı ortamın desteklenebilmesi için aile üyelerinin birbirleriyle karşlılıklı etkileşim ve yaklaşımlarını keşfetme ve bu yolla aile içerisinde meydana gelmiş olan ilişki sistemini anlamayı hedefleyen, aile bireylerinin uyumsuz etkileşim yaratan süreçlerini, ailenin sahip olduğu potansiyel içsel gücünü ve fonksiyonel kaynaklarını harekete geçirme yoluyla yeniden yapılandırmaya çalışan ve ailenin problem çözme yeteneğini geliştirmeye odaklanan bir süreçtir.

  • Aile içi iletişim
  • Boşanma süreci yönetimi
  • Boşanma sonrası sağlıklı iletişim

Aile Danışmanlık